Ripsmetehnikute all-in kursus

Ripsmetehnikute all-in kursus on mõeldud päris algajale ilutegijale, kes ei ole varem ripsmetehniku tööga kokku puutunud. Koolitus on kuuel erineval päeval, millest iga koolituse päeva vahele jääb vähemalt 1 nädal. Koolituspäevade vaheline aeg on selleks, et õpilane jõuaks harjutada ja õppida selgeks koolituspäeval antud kodused tööd ning need esitada koolitajale. Koolitusele tulles peab arvestama võimalusega läbida ka praktiline iseseisev osa. Praktikat on võimalik läbida ka meie koolituskeskuses 25€/päev.

Õppekava

Täiendkoolituse asutuse nimetus Ilukeskus.com OÜ Ilumari

 1. Õppekava nimetus:  Ripsmetehnikute all-in kursus
 2. Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
 3. Õppiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõik oskused nii teoorias kui praktikas ning oskab kursuse lõppedes: 
 4. Viia läbi kliendi konsultatsiooni
 5. Tunneb tööohutust
 6. Oskab paigaldada ja hooldada ripsmepikendusi, teostada lash lifti
 7. Oskab klienti nõustada ning juhendada järelhoolduse ja hügieeni osas
 8. On tutvunud endale töökoha loomiseks vajalike toimingutega
 9. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: kursus sobib täiesti algajale, kes suundub ilumaailma aga ka õppijale kes vajab rohkem enesekindlust ning infot. Alustamise tingimused on vanus vähemalt 18 aastat. 
 10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Koolituse kogumaht on 48 akadeemilist tundi, millest 18 tundi on auditoorne ja 30 tundi  praktiline, millele lisandub iseseisev praktiline töö 40 tundi.

 1. Õppe sisu: 
 2. iluteenindaja ameti ülevaade
 3. hügieen, tööohutus ja nõuded
 4. Anatoomia
 5. Endale töökoha loomine
 6. Ripsmete paigaldu/koolutamine
 7. Ripsmete hooldus
 8. Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub kaasaegses õppesalongis
 9. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimisel on ette nähtud õppematerjalid: koolitusel osaleja saab koolituselt kaasa köidetud trükimaterjali mis sisaldab kogu koolitusel kajastatud infot ning pildimaterjali. Soovi korral on võimalik juurde soetada ka stardikomplekt mis sisaldab alustavale iluteenindajale vajalikke töövahendeid. Õppimise ajal kasutatakse koolituskeskuse töövahendeid. 
 10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kursuse edukal läbimisel (test) ja tulemuse kontrolli läbimisel (ripsmete paigaldus) väljastatakse tunnistus. Juhul, kui tulemus ei ole koolitajat rahuldav, tunnistust ei väljastata.
 11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitust viib läbi ripsmetehnik kes on ise sel alal töötanud aastast 2016, läbinud koolitused nii Kristina Ilukoolis kui Ruthie Belle juures ning 2019 aastal võistelnud 13. Eesti lahtistel ripsmetehnikute meistrivõistlustel volüümi kategoorias ning saavutades 1. koha.

Peale koolituse läbimist on õpilane valmis paigaldama klassikalisi ripsmepikendusi, volüüm ripsmepikendusi ning teostama ripsmete koolutamist koos värvimisega ning oma tööle tegema hooldust. Eksami eduka soorituse puhul väljastatakse diplom.

Koolitus on ilma stardipaketita, mida on võimalik juurde soetada. Stardipakett sisaldab vaid kvaliteetseid ja turvalisi töövahendeid.

koolituse läbiviijaks on Maiken Gubaidulin.

ilukeskus.com ripsmekoolituste materjalid: www.starry.ee